seminar

 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.

Parciální zapomínání v regresních modelech

Má-li regresní model s pevnou strukturou dobře reflektovat modelovanou realitu, je často potřeba uvolnit jeho parametry a umožnit jejich změny. Za předpokladu, že se parametry mění v čase pomalu, tj. jejich nová hodnota leží velice blízko hodnotě předešlé, lze uplatnit přístup zapomínání.

Problematika generování modelových předpovědí šíření znečistění v procedurách asimilace s pozorováními v terénu

V úvodu budou diskutovány problémy při modelování šíření mimořádných úniků aktivity z jaderných zdrojů prováděné ve středních vzdálenostech od zdroje znečistění (do 100 km).

Konstrukce diskrétního modelu pomoci logistické regrese

Na semináři budou představeny základy metody logistické regrese, ověření vhodnosti dat pro logistickou regresi a bude diskutován způsob využití zkonstruovaného modelu pro šetření bezpečnosti silničních objektů v dopravě.

Sdružený odhad pro stavový model s rovnoměrně rozloženými inovacemi

Seminář se bude zabývat úlohou sdruženého odhadování stavu a parametrů pro daný model. Tato úloha je řešena pomocí metody lineárního programování.

Bayesovskeho uceni pri obchodovani na komoditnich trzich

V ramci projektu Bayes resime optimalizaci obchodni strategie za pouziti Bayesovskeho uceni. Aby takove uceni a optimalizace byly mozne, je treba pouzit radu aproximaci, ktere usnadnuji numericke reseni problemu. Pri realizaci se rovnez potykame s problemy specifickymi pro financni datove rady.

Models for sensorless control of electrical drives

Model for sensorless control of permanent-magnet synchronous machine is introduced and studied.

Testování spolehlivosti dopravních objektů

Běžnou praxí dopravních inženýrů je vyhodnocování bezpečnosti dopravních objektů, jako je například křižovatka, podjezd/nadjezd nebo dálniční přípojka. Toto vyhodnocení je většinou buď subjektivní, nebo se opírá o data za dlouhou dobu zpět.

Study of partial differential equations with state-dependent delay

A brief introduction to the recently started study of partial differential equations with a state-dependent delay will be given.

Prior knowledge processing for initial state of Kalman filter

The seminar deals with a specification of the prior distribution of the initial state for Kalman filter. In practice, incorporation of the prior knowledge contributes to a good start of the filter.