seminar

 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.

Implementace algoritmu míchání hustot pravděpodobností v prostředí BDM

Cílem přednášky je ukázat jakým způsobem se dá manipulovat s pravděpodobnostními objekty v prostředí. Výhody objektového přístupu vyniknou u algoritmů, které jsou univerzální pro mnoho různých typů pravděpodobnostních hustot.

Formulace asimilačního scénáře pro časnou fázi mimořádných úniků radioaktivity z jaderných zařízení.

Bude zmíněna problematika modelování šíření aktivity v časné fázi radiační nehody.

Data assimilation in early phase of radiation accident using particle filter

When radioactive pollutants are released into the atmosphere, a radioactive plume is passing over the terrain. The released radioactive material causes pathway-specific irradiation which has detrimental effects on population health.

Nonlinear dynamic systems analysis using Volterra Series and Hilbert-Huang Transform

In the first part of the talk author concentrates on methods of identification of nonlinear dynamic systems of "black box" type using integral-functional Volterra series approach. The key idea of the approach is to identify the transfer functions using special input perturbation functions.

Implementace parciálního zapomínání v Mixpp

Na semináři bude pojednáno o implementaci metody parciálního zapomínání v prostředí Mixpp (resp. BDM). Bude demonstrován objektový přístup k autoregresnímu modelu, výhody a nevýhody OOP v dané aplikaci a naznačen způsob dalšího možného rozvoje.

Když méně znamená více

Na semináři bude představena tzv. Menšinová hra, již lze zařadit mezi problémy Multiple participant decision making. Vznikla jako model využívání omezených ekonomických statků u nichž platí, že správná byla ta volba, kterou zvolila menšina jedinců.

Úlohy řízení a prostředky ovládání pro mechatronické aplikace

Na semináři budou stručně nastíněny úlohy modelově založeného řízení se zaměřením na adaptaci fyzikálního modelu, převod zadání uživatele pro potřeby řízení a kritérium návrhu s jeho ladicími parametry.

Odhadování modelu s rovnoměrně rozloženými inovacemi

Na semináři bude prezentována obhajoba disertační práce "nanečisto".

Simulované řízení dopravy v oblasti Zličína a výhled práce na zbytek roku 2009

Na semináři rozeberu metodu simulace dopravní ústředny využívající model délky front a optimalizaci fází pomocí lineárního programování v oblasti Zličína a ukážu porovnání "našeho" řízení se simulací stávajícího nekoordinovaného řízení.

Odhad chyby odhadu časového intervalu při výpovědi svědků

Seminář bude vyloženě pracovní. Nejdříve bude nastíněna a diskutována perspektiva výzkumu v oblasti dopravních aplikací.